REGISZTRÁCIÓ

Belépés

Elfelejtett jelszó

KÉRDÉS BEKÜLDÉSE

Jelszó módosítása

PPKE Campus Tervpályázat
Nyertesek
KÖSZÖNTŐ

A Tervpályázat tervezési szakasza

00

nap
:
00

óra
:
00

perc
:
00

másodperc

múlva zárul.

a pályázatról
A BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. mint kiíró (BFK Nonprofit Zrt., vagy Kiíró) meghívásos, építészeti tervpályázatot hirdet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új campus oktatási célú ingatlanjainak bővítését és fejlesztését célzó beruházás (Beruházás vagy PPKE Új Campus) tervezésére vonatkozóan.
 
Kiíró jelen tervpályázat keretében olyan modern, a kor és a katolikus egyetem szellemiségének megfelelő épületegyüttesre vonatkozóan vár építészeti javaslatokat, amely a lehető legmagasabb színvonalon képes kiszolgálni az előírt funkciókat és értékelési szempontokat.
 
Jelenleg az egyetem a Következő karokból áll, melynek tevékenységét a Rektori Hivatal koordinálja:
  • Hittudományi Kar
  • Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
  • Jogi- és Államtudományi Kar
  • Információs Technológiai és Bionikai Kar
A pályaművek elkészítése során figyelemmel kell lenni az egyetem egységes stratégiai célkitűzéseire, melyek között szerepel a széttagoltság okozta oktatásszervezési problémák csökkentése, a minőségi oktatás színvonalának emelése a hallgatók számára, a mai kor elvárásainak megfelelő szolgáltatás nyújtása mind a hallgatók, mind az oktatók számára (pl. könyvtár, barátságos közösségi terek), a versenyképességük növelése (pl. kollégium, sport), valamint az egyetem által 2027-től elérni kívánt 10 000 fő teljes hallgatói létszám kiszolgálása.
 
A PPKE Új Campus tervezési területén prognosztizált létszám nagyságrendileg 4000 fő, beleértve a megközelítőleg 3300 aktív hallgatót, a közel félezer oktatót, és oktatói adminisztrációval foglalkozót, valamint az üzemeltetéshez szükséges fizikai és adminisztrációs dolgozókat. A PPKE Új Campus létrehozásához 53.000 m2 nettó hasznos terület szükséges. Az oktatási és oktatáshoz közvetlenül kapcsolódó alapfunkciók mellett kiemelten fontos egy modern egyetemi könyvtár, és ahhoz tartozó olvasótermek biztosítása. Mind a nemzetközi, mind a hazai oktatás-kutatás elengedhetetlen feltétele, hogy megfelelő kutatóhelyek jöjjenek létre az adott területeken. A PPKE budapesti ingatlanbővítését az innovációs kihívásoknak való megfelelés is indokolja: laborok, informatikai és műszaki kutatóközpontok létesítése. Ezáltal még nagyobb eséllyel vehet részt a PPKE mind a hazai, mind a nemzetközi tudományos vérkeringésben. További kiemelt célkitűzés egy modern multifunkcionális sportlétesítmény, illetve szakkollégium megvalósítása.
 
Az egyes tervpályázatokkal szemben elvárás, hogy a tervezett épületegyüttes jelenítse meg azt a sok évszázados, határokon átnyúló hagyományt, amit a katolikus szellemiség folyamatosan jelentett a tudományos kutatásban és minőségi oktatásban, az egymás követő nemzedékek felnevelésében. Nyugodt, határozott, múló divatoktól mentes formálásával adjon példát a takarékos, környezetével hosszú távon harmóniában létezni képes építészetre.
A Campus területén lévő Károlyi és Eszterházy paloták műemléki értékének megőrzése, tiszteletben tartása és az új beépítések színvonalas igazodása, alapvető tervezői elvárás. A Pollack Mihály tér felé néző paloták és az új beépítések együttesének struktúrája, tömeghatása és látványa építészeti érték növekedést jelenthet, ezért kiemelt építészi feladat.
 
A tervpályázat értékelését szakavatott Bírálóbizottság végzi.
 
A tervpályázat célja, hogy a tervpályázati eljárást követően történjen meg a vonatkozó, a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet (Tervpályázati Rendelet) 9. § (2) bekezdése szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatására és az alapján a tervezési szerződés megkötésére. 
A projekt megvalósulásával a PPKE a jövőben képes lesz tovább erősíteni az oktatásban betöltött kiemelkedő szerepét a különböző tudományterületeken és felsőoktatási területeken. A beruházás egy olyan lehetőség, mely segítségével a jövőben az egyetemen a teljes oktatói, kutatói és nevelői tevékenység a katolikus hit szellemében sokkalta hatékonyabban lesz végezhető.
ÜTEMEZÉS

Részvételi szakasz

00
:
00
:
00
:
00
2021. június 28.

A pályázati regisztráció megkezdése

00
:
00
:
00
:
00
2021. július 1.

Kérdések beérkezésének határideje

00
:
00
:
00
:
00
2021. július 5.

Válaszok határideje

00
:
00
:
00
:
00
2021. július 9., 15:00

Részvételi dokumentáció beadása

Pályázati szakasz

00
:
00
:
00
:
00
2021. július 22.

Pályázati időszak kezdete, pályázók meghívása

00
:
00
:
00
:
00
2021. július 28., 14:00

Helyszíni szemle

00
:
00
:
00
:
00
2021. augusztus 4.

Kérdések beérkezésének határideje

00
:
00
:
00
:
00
2021. augusztus 17.

Válaszok határideje

00
:
00
:
00
:
00
2021. szeptember 28., 15:00

Pályaművek beérkezésének határideje

00
:
00
:
00
:
00
2021. november 11.

Eredményhirdetés

00
:
00
:
00
:
00
2021. december 11.

Díjazásban nem részesült pályázatok visszaadása

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Új budapesti Campusának helyszíne
A tervezési terület a volt Magyar Rádió tömbjének területén helyezkedik el, a Nemzeti Múzeum mögötti Múzeum utca – Pollack Mihály tér – Bródy Sándor utca – Szentkirályi utca által határolt tömbben. A Nemzeti Múzeum 1847-ben átadott épülete az 1860-as évek elejéig a plébánia- templom, a Nemzeti Színház, a Ludovika, az Orczy- kastély és füvészkert mellett szinte egyedül képviselt építészeti értéket a Józsefvárosban. Majd 1861-ben, az országgyűlés a Nemzeti Múzeumban való ülésezésének okán a környéken tervezték elhelyezni a képviselőházat, amely évekkel később, 1865-ben épült fel a Bródy Sándor utca 6. sz. alatt, Ybl Miklós tervei alapján. Ez eredményezte az arisztokrácia megjelenését a múzeum körüli utcákban, megkezdődött a ma Palotanegyedként ismert terület beépülése városi palotákkal.
 
A telektömb Múzeum utcai oldalán a Károlyi- palotához tartozó kert, a Szentkirályi utcai sarkon pedig a palota finanszírozását biztosító Károlyi bérház állt. A palota és bérház együttese meghatározta a tömb osztottságát: a múzeum felé palota építésére alkalmas nagyobb méretű, a Szentkirályi utca felé jobban megosztott, kisebb telkek sora alakult ki.


A Festetics- és a Károlyi-palota a Nemzeti Lovardával és annak tornacsarnokával. Ybl rajza (BFL XV. 17.f.331.b. – 93/11), valamint Az Ország Tükre, 1863, 34.A Károlyi palota 1949 óta műemléki védettség alatt álló, egyemeletes, szabadon álló palota, amely a neoreneszánsz egyik legszebb budapesti emléke, Ybl Miklós alkotása. A zárt, fedett udvart körülvevő palota mögött terült el a nagyobbik kert, amely a historizmus kertekben való megjelenésének egyik legkorábbi példája.

A Károlyi-palota kerti homlokzata. Klösz György felvétele 1877. FSZEK BTM Kiscelli Múzeum Fotótára F.64.780.4.ltsz.Az Esterházy palota egy-, illetve kétemeletes, szabadon álló, U alaprajzú főúri palota, amely hátsó, egykori istállói toldalékszárnnyal rendelkezik, neoreneszánsz homlokzati architektúrával és kiemelkedő értékű műemléki értékű belső terekkel, köztük a Márványteremmel.
  

Az északi oldalhomlokzat és a tér felé néző főhomlokzat. Klösz György, 1870-es évek, FSZEK Budapest Gyűjtemény Fotótár 010226A Magyar Rádió térfoglalása már a II. világháború előtt elkezdődött. A Károlyi palota és Esterházy-palota megszerzésén túl három Szentkirályi utcai házat is használatba vett. A lebontott Nemzeti Lovarda helyén modern irodaházat emeltek, végül az Üzemépülettel beépült a Festetics-palota egykori kertje.

A Magyar Rádió által használt területek: (1) Bródy S- utca 5-7., (2) Stúdiópalota a pagodával, (3) A Festetics-kert helyén álló üzemépület (4) Az Esterházy-palota, (5) a Nemzeti Lovarda helyén épült bunker (6) és központi rádió-irodaház, (7) 6-os stúdió, (8) Szentkirályi utca 25-27., (9) a Károlyi Alajos-palota és (10) annak kertjének helye.

 
A Bródy Sándor utca 5-7. telek üresen álló hátsó részén álló stúdiópalotát Gerlóczy Gedeon tervei szerint építették, amely azonban a kivitelezés elkészülte után nem sokkal szűkösnek bizonyult.

Az elkészült stúdió épület előtte növényi rondóval, Rádióélet, 1930, 48. sz., címlap

 
Így az épületet a mögötte található egykori kert felé bővíteni kezdték, köztük a közismert 6-os és 22-es stúdiókkal.  
 
A Rádió terjeszkedésének következő lépése az 5. számú épület 7. számúval való összekapcsolása, átépítése. A tervek szerint a két épületet a főfalak áttörésével kötötték össze. Az 1956-os forradalom alatt a 7. sz. épületrész bejárat feletti három tengelynyi homlokzati fala két emeleten leomlott, az 5. sz. épületrész utcai fala majdnem teljesen kidőlt, a födémek leszakadtak. A helyreállítási munkákat az eredeti állapotnak megfelelően végezték. Az épületek utca felőli homlokzata jelenleg városképileg védett.
 

A Bródy Sándor utcai homlokzat utcaképe, Bor Ferenc, Építéstörténeti Dokumentáció, 2021

 

 

 
A tervezési feladat a műemléki védettség alatt álló épületek, tehát az Esterházy- palota és Károlyi- palota, valamint a Bródy Sándor utca 5-7 városképileg védett homlokzatának megtartásával, a PPKE Új Campus funkcióinak (oktatási helyiségek, Központi Hivatal, sport, étterem, könyvtár, kollégium) a területen való elhelyezése. A műemléki épületek koncepcióba való integrálása, műemlékvédelmi értékeik építészeti eszközökkel való hangsúlyozása, például a paloták kiszabadítása, vagyis az új épületek visszahúzása az utcafrontról, illetve az Új Campus projekt és a Bródy projekt közötti kapcsolat megteremtése kiemelt feladat. A cél egy 21. századi igényeknek is megfelelő egyetemi campus létrehozása, ahol a hallgatók, oktatók, kutatók egyaránt megfelelő minőségű oktatási és közösségi terekben folytathatják napi tevékenységeiket.
 
BÍRÁLÓBIZOTTSÁG
Elnök Dr. Fürjes Balázs

Dr. Fürjes Balázs

a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár, kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos

Bemutatkozás

Irányításával épült az új Fradi-stadion, a Duna Aréna, a Sorsok Háza, az Akvárium, megújult és kibővült a Ludovika, az Orczy-park. Korábban a Budapest Sportcsarnok leégése után kevesebb mint három év alatt levezényelte a Papp László Sportaréna felépítését, a terület teljes megújítását. Ezen kívül felelőse volt a MOME Campus-fejlesztésének, a Ludovika Campus tovább építésének és a Puskás Ferenc Stadion megépítésének. Vállalatvezetőként és jogászként tizenöt évet töltött a magánszektorban.
Társelnök Iványi Gyöngyvér

Iványi Gyöngyvér

Állami főépítész

Bemutatkozás

Az Urban-Lis Stúdió Kft tervező gyakornoka volt 2001- 2004 között. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda ügyintézőjeként dolgozott 2005-2013 között, 2013 és 2017 között irodavezetője, majd 2017- 2020 között irodavezető főépítésze. Budapest Főváros Kormányhivatalánál állami főépítész 2020. 04. 01-től.
Társadalmi Társelnök Dr. Veres András

Dr. Veres András

római katolikus püspök, a Győri Egyházmegye főpásztora, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem nagykancellárja

Bemutatkozás

Születési helye, ideje: 
Pócspetri, 1959. november 30. 
Papszentelés helye, ideje: 
Nyíregyháza, 1986. augusztus 2.
Püspökszentelés helye, ideje: 
Róma, 2000. január 6. 

Az Egri Érsekség szeminaristájaként teológiai tanulmányait előbb az Egri Hittudományi Főiskolán, majd a budapesti Hittudományi Akadémián végezte.
1983-1988: a római Német-Magyar Kollégium növendékeként előbb a Pápai Gergely Egyetemen, majd pedig az Alfonsiana Egyetemen tanult, ahol morálteológiából licenciátust szerzett
1988-1990: Mezőkövesden káplán
1989: doktori fokozatot szerzett a budapesti Pázmány Péter Hittudományi Akadémián
1990 -1996: az Egri Papnevelő Intézet teológia tanára és prefektusa
1994-1996: a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának docense
1996-1998: a Római Pápai Magyar Intézet rektora
1998-2006: a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára
1999. november 5-én II. János Pál pápa cissai c. püspökké nevezi ki
2000. január 6.: II. János Pál pápa püspökké szentelte Rómában a Szent Péter-bazilikában. 

2006. június 20.: XVI. Benedek pápa szombathelyi püspökké nevezi ki
2006. augusztus 5.: átveszi a Szombathelyi Egyházmegye kormányzását
2011. január 19 - április 25.: a Pécsi Egyházmegye sede vacante apostoli kormányzója
2015. szeptember 2.: a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke
2016. május 17.: Ferenc pápa a Győri Egyházmegye püspökévé nevezi ki.
2016. július 16.: átveszi a Győri Egyházmegye kormányzását

MKPK
Az MKPK elnöke
az Állandó Tanács tagja
A Liturgikus Bizottság elnöke
a Jogi Bizottság és a Gazdasági Bizottság tagja

Jelmondata:
ADDUXIT EUM AD JESUM
Elvitte őt Jézushoz
Tag Böröcz László

Böröcz László

országgyűlési képviselő a Fidesz frakcióvezető-helyettese

Bemutatkozás

1983-ban született Szombathelyen. A győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban végzett, majd tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetemen folytatta, ahol érdeklődni kezdett a közélet iránt. 2009-től a Fidelitas operatív majd ügyvezető alelnöke lett, 2015 és 2019 között pedig a politikai ifjúsági szervezet országos elnöke volt. 2010-től a Fidesz Frakció Gazdasági Kabinet munkatársa lett és egyéni önkormányzati képviselőnek választották az V. kerületben. 2012-től két éven át a Miniszterelnökség szakmai tanácsadója volt, 2014-ben újból egyéni önkormányzati képviselőnek választották és 2018-ig Belváros-Lipótváros általános alpolgármesteri tisztségét is betöltötte.
2018-ban az országgyűlési választásokon a Fidesz listájáról parlamenti mandátumot szerzett. A Törvényalkotási bizottság és a Fenntartható fejlődés bizottság tagja.
Tag Füleky Zsolt

Füleky Zsolt

építészeti, építésügyi és örökségvédelmi helyettes államtitkár

Bemutatkozás

Budapesten született 1974-ben, az Egri Hittudományi Főiskolán 2000-ben hittanári, 2004-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen építész diplomát szerzett. 2004-2010-ig különböző irodákban tervezőként dolgozott. 2010-ben a Belügyminisztérium Országos Főépítészi Irodájában kezdte el szakpolitikai munkáját, 2014-től pedig a Miniszterelnökség építészeti és építésügyi helyettes államtitkára.
Tag Erő Zoltán

Erő Zoltán

Ybl-díjas építész, Budapest főépítésze

Bemutatkozás

A Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán 1982-ben diplomázott. 1988-89-ben a Centre for the Conservation of Historic Houses and Towns, Leuven (Belgium) műemléki szakmérnöki diplomát szerzett. A Palatium Stúdió Kft. vezető építészeként műemléki, városfejlesztési, városrehabilitációs feladatokat végzett. Részt vett a 4-es metró állomásainak tervezésében és több budapesti köztér felújítási programjában. Dolgozott az Európa Tanács és az Európai Unió műemléki feladatokkal foglalkozó csoportjaiban, oktatóként a Budapest Műszaki Egyetem Urbanisztikai Tanszékén, és vezette a Nemzeti Kulturális Alap Műemléki és Régészeti szakmai kollégiumát. 2020 óta Budapest főépítésze.
Tag Barta Ferenc

Barta Ferenc

Kerületi főépítész

Bemutatkozás

A BME Építészmérnöki Karán 1992-ben szerzett diplomát. Okleveles ingatlan értékbecslő, szigetelő szakmérnök, vezető tervező, építésügyi szakértő. Közigazgatási és főépítészi szakvizsgával rendelkezik. Dolgozott a STÚDIÓ 2000 Bt-ben és a KÉSZ kft-ben, tulajdonosa az Anima Partners Bt-nek és a Barta és Társai- 03 Kft-nek. A BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék, A Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építész Tanszék, valamint a Szent István Egyetem meghívott egyetemi oktatója. 2011-2019-ig Budapest Zugló főépítésze, majd 2020-tól Budapest Józsefváros Főépítésze
Tag Ambrus György

Ambrus György

Magasépítési Főigazgató (BFK)

Bemutatkozás

Építőmérnökként végzett a SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Karán. 2018-ban a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központjánál lett tervezési igazgató, ahol egyes állami beruházások előkészítési és tervezési folyamatok irányításáért felelt, majd 2020-tól a Budapest Fejlesztési Központ feladati körében a Magasépítési beruházások irányításért felel. Nevével több beruházás kapcsán lehet találkozni, ilyen például az NKE Ludovika Campus beruházás (2012-2014), a MOME Campusfejlesztés lebonyolítása (2014-2019), illetve a Gül Baba türbe, és környezete komplex fejlesztés beruházás teljes lebonyolítása (2016-2018). 
Tag Tóth Csaba

Tóth Csaba

magasépítési kiemelt vezető szakértő (BFK)

Bemutatkozás

Építészmérnökként végzett a Budapesti Műszaki Egyetemen (BME), ezt követően tervezőként Münchenben, egy nagy építőipari cégnél dolgozott, majd hazatérve öt évig az IPARTERV tervezője volt. Később egy német ingatlanfejlesztő cégnél vezette a teljes magyarországi tervezési folyamatot, majd egy magyar ingatlanfejlesztő társaság tervezési és kivitelezési igazgatójaként, később vezérigazgatójaként több budapesti irodaház és lakóépület fejlesztését végezte. Az utóbbi években Fürjes Balázs kormánybiztos által irányított, építészszakmai szempontból is rendkívül kiemelkedő beruházások előkészítését, tervezését és kivitelezését vezette. Május óta tanácsadóként segíti a Budapest Fejlesztési Központban a Magasépítési Főigazgatóság és Fürjes Balázs munkáját. 
Tag Németh Tamás

Németh Tamás

építész

Bemutatkozás

1961-ben született. Építész diplomáját 185-ben szerezte meg. 1985-től 1991-ig a TTI-ben beosztott tervezőként dolgozott. 1991-től 2001-ig a Szma Kft. vezető tervezője, 2001 óta a Kima Stúdió Építészeti és Mérnöki Iroda Kft. ügyvezetője és vezető építész tervezője. Az esztergomi Főszékesegyház, a pécsi Székesegyház, a Fő utcai Kapucinus Rendház és a fertődi Esterházy-kastélyegyüttes örökségvédelmi tervezési munkái fűződnek a nevéhez.
Tag Dr. Hőnich Richárd

Dr. Hőnich Richárd

Ybl-díjas építész

Bemutatkozás

1965-ben született, 1991-ben szerezte diplomáját a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán. 1994-96-ig részt vett a Mesteriskola képzésén, majd 2000-ben DLA fokozatot szerzett. Vezető építész tervező 1991 óta az Építész Stúdió Kft-ben. Oktat a mesteriskolán és a BME Középülettervezési Tanszékén. Legjelentősebb munkái a pécsi Kodály Központ és a Széll Kálmán tér rendezése. Több munkájáért Pro Architectura- illetve nívó díjat kapott. 2011-ben Ybl díjjal tüntették ki.
Tag Szalay Tihamér

Szalay Tihamér

Ybl-díjas építész, a Magyar Építész Kamara alelnöke

Bemutatkozás

A Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán 1978-ban diplomázott, a Mesteriskola VII. ciklusát végezte el. Diplomázás után 7 évig dolgozott a Lakótervben, majd építész vezetőtervezője volt a Diplomáciai Testületet Ellátó Igazgatóságnak 1990-ig. Azóta építész tervezőként saját irodájában dolgozik. 2014-ben Ybl díjjal tüntettek ki. Húsz éve a Magyar Építész Kamara tisztségviselője, ötödik éve az alelnöke.
Tag Krizsán András

Krizsán András

Ybl-díjas építész, a Magyar Építőművészek Szövetségének elnöke

Bemutatkozás

A BME Építészkarán 1986-ban diplomázott, 1986-92 között elvégezte a Vándoriskola I. ciklusát, ahol Makovecz Imre keze alatt is dolgozott. DLA építész, a modern organikus építészet művelője. A Falufejlesztési Társaság Építész Tagozatát, majd 2014-ig a Társaságot irányította. 2009-ben Önkormányzati Főépítészi szakmérnöki diplomát szerzett a BME Urbanisztikai Intézetében, majd 2014-ben Doctor of Liberal Arts (DLA) fokozatott nyert a Breuer Marcell Doktori Iskolában.  2016 óta a Magyar Építőművészek Szövetségének elnöke. Munkásságát Kemény Bertalan díjjal Kós Károly díjjal, Pro Architectura díjjal  és 2012-ben Ybl díjjal ismerték el.
Tag Anthony Gall

Anthony Gall

műemléki területen szakértői jogosultsággal rendelkező Ybl-díjas építész

Bemutatkozás

Anthony Gall ausztrál származású Ybl- és Pro Architectura díjas építész. Építészeti tanulmányait a queenslandi egyetemen végezte, majd a Budapesti Műszaki Egyetemen honosította, ahonnan 2005-ben Phd fokozatot is szerzett. Építész tervezői tevékenysége mellett építészettörténeti és műemléki területen rendszeresen publikál. 2004 és 2007 között a queensland-i egyetem oktatója, 2012-től az Óbudai Egyetem Építéstudományi Kar vezető oktatója, jelenleg Egyetemi Tanár és dékán.
Tag Z. Halmágyi Judit

Z. Halmágyi Judit

Pro Architectura-díjas építész

Bemutatkozás

Építész, designer, városfejlesztési szakember. Jelenleg vezető építész tervezője a ZHJ Architectsnek, a sattelite formában működő építészeti atelier-nek, alkotó műhelynek, valamint oktató, docens a Budapest Metropolitan University-n, Környezetkultúra szakon.
Tag Fegyverneky Sándor

Fegyverneky Sándor

építész, korábbi országos főépítész

Bemutatkozás

1952-ben született 1976-banszerzett diplomát a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán, másoddiplomáját a Közgazdaságtudományi Egyetem és ESSEC francia főiskolán szerezte. 1989-től a Miniszterelnöki Hivatal Világkiállítási Programirodájának igazgatója. Ügyvezető és vezető tervező a Letzbor Hungária Építészeti Tervező Kft-nél, majd 1998- tól 2003-ig a Budapest XIII. kerület főépítésze. 2003-ban a Belügyminisztérium Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal (OLÉH) alapító elnöke. 2007-től Országos Főépítész. 2010-től az ALUTA építőipari szakmai egyesület elnöke. 2014. májusáig kormánytisztviselő a Miniszterelnökségen. Számos közéleti megbízatása és tisztsége van. Rendszeresen vesz részt országos építészeti tervpályázatok Bírálóbizottságának munkájában.
Póttag Novák Ákos

Novák Ákos

Pázmány Campus Projektiroda vezető (BFK)

Bemutatkozás

Építészmérnökként végzett a Budapesti Műszaki Egyetemen (BME), ezt követően 5 évig tervezőként dolgozott, többek között szálloda, lakóépület és kereskedelmi funkciókat kiszolgáló nagyberuházásokon. A tervezési tapasztalat megszerzést követően irodaházak és laképületek tervezési feladatait koordinálta egy magyar ingatlanfejlesztő társaság részére. Ingatlanfejlesztésben szerzett tapasztalatait a közelmúltban nagy, városfejlesztési léptékű projekteken hasznosította, mint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusa, vagy a jelenleg is épülő 20 ezer férőhelyes budapesti Multifunkcionális csarnok beruházás előkészítése és a kivitelezési folyamatok megindítása. Jelenleg a Pázmány Campus Projektiroda vezetője, a campusfejlesztés beruházás előkészítési feladatainak operatív irányítója.
SZAKÉRTŐK

Dr. Sirály Katalin

Jogi és Közbeszerzési szakértő (Sirály és Társa Ügyvédi Iroda)

Vitézy Dávid

Vezérigazgató (BFK)

Szij Zoltán

Tervpályázati szakértő (Miniszterelnökség)

Dr. Becker Pál

Fejlesztési főigazgató (PPKE)

Molnár László

Projektvezető (PPKE)

Benczúr László

Tervpályázati szakértő (Benczúr & Partner Építész Kft.)

Péter Zsolt

Tervpályázati szakértő (Óbuda-Újlak Zrt.)

Fülöp János

Megvalósíthatóság (BEÜ)

Dományi Bálint

Urbanisztikai szakterület vezető (BFK)

Zikkert Zoltán

Városfejlesztési és szabályozási osztályvezető (BFK)

Bede-Fazekas Lóránt

Beszerzési szakértő (BFK)

Egyed Mónika

Fenntarthatóság (Óbuda-Újlak Zrt.)

Herényi Márk Barnabás

Fenntarthatóság (Óbuda-Újlak Zrt.)

Pető László

Megvalósíthatóság/költség

Csernik Tamás

Beépítés, masterplan/építészet (Óbuda Építész Stúdió Kft.)

Szalkai Adrienne

Tájépítészeti szakértő

Pressing Csaba

Üzemeltetési szakértő (Previta Ingatlan Kft.)

Árpás László

Üzemeltetési szakértő (Previta Ingatlan Kft.)

Farkas Gábor

Üzemeltetési szakértő (Previta Ingatlan Kft.)

Rompos Richárd

Tervezési programnak való megfelelőség (Óbuda-Újlak Zrt.)

Bazsik Anita

Tervezési programnak való megfelelőség (Óbuda-Újlak Zrt.)

Kovács Nándor

Adminisztráció (Óbuda-Újlak Zrt.)

Lehotai Bence

Adminisztráció (Óbuda-Újlak Zrt.)

MEGHÍVOTT PÁLYÁZÓK
name

3h építésziroda Kft.

name

Archi-kon Építésziroda

name

Bánáti+Hartvig Kft.

name

FBIS Architects - Feilden Clegg Bradley Studios

name

Földes Architects

name

Gereben Marián Építészek Kft.

name

Közti-Hamburg

name

MCXVI Építészműterem Kft.

name

Finta és Társai Építész Stúdió Kft. + Abud Mérnökiroda Kft + Garten Studio Kft. + Zaha Hadid Ltd.

name

Hawkins Brown Design Limited + Plant-Atelier Peterkis Kft.

name

M-Teampannon Kft. + Szántó & Mikó Építészek Tervezőirodája Kft + kollektív műterem Kft.

name

Fejérdy és Bartók Építészeti Kft. + CAN Architects Studio Kft. + Archi.doc Építésziroda Kft. + Narmer Építészeti Stúdió Bt.